Magic: The gathering [Algemeen]

[Begin] |1|2|3|4|5|6(6)  [Eind]
Niels
Door Niels (193 reacties) op 16-08-2016 12:56
( PM )


Magic: the gathering, meestal gewoon Magic genoemd, is de eerste Trading Card Game die ooit is gemaakt.
Dit ruilkaartspel kwam voor het eerst uit in 1993, en kent inmiddels meer dan 20 miljoen spelers.

Magic is een twee-speler kaartspel, al is het ook mogelijk om met tot 8 spelers tegelijk te spelen in diverse spelvormen. Elke speler kiest uit de kaarten die hij/zij heeft 60+ kaarten om een ‘Deck’ te bouwen.
Elke potje stelt een gevecht voor tussen tovenaars die bekend staan als “planeswalkers”, die door kaarten gesymboliseerde spreuken, relikwieën en wezens gebruiken om de tegenstander te verslaan.

Het spel is ogenschijnlijk redelijk simpel in zijn regels, de "Gouden Regel van Magic" is echter; “Wanneer een tekst op een kaart direct conflicteert met de regels, zal de kaart moeten worden gevolgd”, waardoor diverse strategieën mogelijk zijn en beide spelers hun eigen kaarten en die van hun tegenstander goed in de gaten moeten houden.


De kaarten
Er zijn verschillende soorten kaarten in dit spel, doorgaans hebben deze een magie-kleur, deze kleuren staan ook achterop de zijde in de ‘kleurpentagon’: Witte magie is vooral goed voor kleine, goedkope wezens die samen sterk zijn, beschermende, helende en verbeterende spreuken. Blauwe magie laat spelers extra kaarten rapen, kaarten van hun tegenstander gebruiken, terug naar hun hand nemen en spreuken afweren. De wezens zijn zwak maar hebben vaak vaardigheden die ze schade berokkenen moeilijker maakt. Zwarte magie heeft veel wezens met hoge schade, effecten die de tegenstander dwingt om kaarten te verliezen en kaarten die ten koste van wezens of levenspunten effecten exclusief voor andere kleuren gebruikt, rode magie is met name goed om landen van tegenstanders te vernietigen, spreuken die direct schade geven aan spelers of wezens, kleine en zwakke monsters (behalve de draken), tijdelijk andere wezens stelen en schade geven aan jezelf in ruil voor verbetering van je kaarten. Veel kaarten zijn ook op kans berekend.
Groene magie heeft het meeste diverse wezens, met spreuken die deze wezens verbeteren. Dit met veel spreuken die levenspunten teruggeven, meer mana krijgen e.d.

Spelers mogen in een deck niet meer dan vier dezelfde kaarten hebben, met uitzondering van ‘basisland-kaarten’ en specifieke kaarten die dit expliciet vermelden. Bij tournamenten kan deze regel afwijken.

Land-kaarten:
De ‘basis’ van het spel. Om andere kaarten te spelen is Mana nodig, die mana haal je uit de land-kaarten die je hebt neergelegd.
Je mag maar één land per beurt op tafel spelen. Ook als je een land gebruikt (je legt deze dan op de zijkant, ‘tappen’) voor een spreuk blijft deze in het spel. Deze mag je aan het begin van je beurt weer recht leggen.

De basisland-typen komen in vijf kleuren; wit, blauw, zwart, rood en groen. Geavanceerde land-kaarten kunnen meerdere kleuren zijn of je kleurloze mana geven, maar andere eigenschappen hebben.
Wezen-kaarten:
Je kunt wezens (Creatures) neerleggen om je tegenstander aan te vallen en je levenspunten te verdedigen tegen aanvallen van zijn aanvallen.


Linksboven staat de naam, rechtsboven de kosten waarbij het getal aangeeft hoeveel kleurloze/elke kleur mana je nodig hebt, samen met de icoontjes die aangeven hoeveel specifiek gekleurde mana je nodig hebt.
In het midden staat het type van de kaart en het subtype.
Rechts van het type van de kaart staan een symbool die aangeeft van welke uitbreidingsset de kaart komt. Een zwart icoon geeft aan dat de kaart 'common' is, zilver 'uncommon', goud 'rare' en rood 'mythic rare'.
Hieronder staat de tekst - deze geeft aan wat de kaart in het spel doet.
Rechtsonder staan twee nummers: de aanvalskracht en de verdedigingskracht (levenspunten)
Linksonder staat aanvullende informatie; het verzamelnummer, de afkorting van de set waar deze uitkomt en de naam van de tekenaar van het artwork.

Relikwieën en versterkingen:
Deze spreuken (‘Artifacts’ en ‘Enhancements’) zijn kaarten die een permanente werking hebben en stellen voorwerpen en magische manifestaties voor. De meeste van deze kaarten gebruiken kleurloze mana, waardoor het niet uitmaakt welke landkaart je hiervoor gebruikt.Spreuken:
Deze spreuken (‘Sorcery’ en ‘Instant spells’) hebben een éénmalig effect en dienen daarna op de stapel met verloren kaarten (‘Graveyard’) te worden gelegd. De spreuken moeten gebruikt worden tijdens de hoofdfase van de speler, maar de instant spreuken kunnen op elk moment gespeeld worden, ook als reactie op een actie van de tegenstander tijdens zijn beurt.Planeswalkers:
Deze sterke kaarten komen in verschillende varianten, maar er mag er maar één van op het speelveld zijn (dus, bijv. maar een Chandra). Een speler kan echter altijd een betere variant spelen, maar moet dan wel de al op de tafel gespeelde versie afleggen op de verloren stapel.

Een planeswalker kan iedere beurt één van zijn vaardigheden toepassen – van aanvallen tot spreuken. Deze kosten of leveren vaak ‘loyaliteit’ op, welke wordt aangegeven door kralen op de kaart te leggen. Een tegenstander kan er ook voor kiezen een planeswalker aan te vallen in plaats van de levenspunten van de speler; hierdoor kan deze loyaliteitspunten verliezen.


Het nummer dat bij een planeswalker rechtsonder staat is zijn/haar startloyaliteit - ofwel, het aantal kralen dat op de kaart liggen wanneer deze wordt gespeeld.


De spelregels
Wie gaat eerst?
Met een munt of dobbelsteen wordt meestal door kans bepaald wie als eerste speelt. Dit is echter geen vaste regel.
De speler die als eerste gaat mag geen kaart pakken tijdens zijn eerste beurt – dus dit kan ook in overleg aangezien de eerste speler deze handicap krijgt.

Starten


Iedere speler begint met 20 levenspunten.
Officieel heeft iedere speler minstens 60 kaarten in zijn deck (bekend als je ‘bibliotheek’, of ‘library’), zonder maximum. Spelers starten het spel door hun decks te schudden en nemen daarna ieder zeven kaarten in hun hand.

Meestal geldt een mulligan-regel, waarbij je eventueel je hand kan terugleggen, je kaarten kunt schudden en daarna een hand van 6 kaarten kunt pakken (en daarna 5, 4 etc.) - als je dit doet mag je de bovenste kaart van je deck bekijken en kiezen om deze bovenaan of onderop te laten liggen.
Op veel officiele tournamenten geldde dit eerst anders: daar mocht je enkel 7 nieuwe kaarten pakken als je 0 of 7 landkaarten had, maar sinds 2015 zijn deze regels in werking - en sinds 1998 zonder het mogen spieken naar de bovenste kaart.

De decks liggen gesloten aan de rechterzijde van iedere speler, met genoeg ruimte ernaast voor de ‘graveyard’, waar verloren kaarten open worden neergelegd.

Het speelveld mag vrij worden ingedeeld, maar meestal speelt men landkaarten in een rij het dichtste bij zich, de wezens meer richting het midden van de tafel en kaarten met permanent effect aan de rechterzijde van het veld. (links naast de bibliotheek en verloren stapels)

Spelverloop
Iedere ronde kent vijf fases:
1. Startfase:
- Als je in een vorige ronde mana hebt gebruikt en daardoor landkaarten op hun zij hebt gelegd, mag je deze nu weer goed draaien.
- Gebruikte permanente items mogen ook goed gedraaid worden.
- ‘Upkeep’ begint en kaarten die deze fase beschrijven nemen effect.
- Kaart pakken (van bovenaan je stapel) – de speler die als eerste speelt mag in de eerste ronde echter géén kaart pakken.
- ‘At the beginning of the draw step’ begint en kaarten die deze fase beschrijven nemen effect.
- De actieve speler kan nu als eerste instant spreuken, spreuken of effecten van zijn kaarten gebruiken. Hij kan ook wezens oproepen, al zullen deze door 'summoning-sickness' niet mee kunnen doen in het gevecht die beurt. Dit kan tijdens iedere stap!

Belangrijke om hier te onthouden is dit: als je een spreuk speelt, en je tegenstander speelt als reactie óók een instant-spreuk, zal hij deze bovenop jouw kaart leggen vóórdat deze effect heeft. Als jij hierop ook een spreuk speelt, speel je deze bovenop zijn kaart en zo voort. Het in effect gaan van iedere kaart gebeurt daardoor in de tegenovergestelde volgorde als waarin ze gespeeld worden – omdat iedere kaart van boven naar onder in effect gaat. Als jij dus een kaart speelt die een wezen sterker maakt, en je tegenstander speelt daarna een kaart die dat wezen vernietigd – zul je dus de daarvoor neergelegde kaart kwijtraken zonder dat deze een effect heeft gehad. De speler wie aan de beurt is legt altijd als eerste een effect of spreuk op de ‘stapel’, daarna mag de andere speler hierop reageren – als deze niet reageert mag de speler die aan de beurt is ook een tweede effect/kaart op de ‘stapel’ leggen voordat deze in effect treed.
2. Pre-gevechtsfase:
- “At beginning of next main phase” of “at the beginning of precombat main fase” begint en kaarten die deze fase beschrijven nemen effect.
- De actieve speler kan nu één enkele landkaart spelen.
3. Gevechtsfase:
- “At beginning of combat” begint en kaarten die deze fase beschrijven nemen effect.
- De speler die aan beurt is verklaart welke wezens van hem gaan aanvallen. Als hij wezens oplegt die beurt, gebeurt dat zijwaarts en deze kunnen daarmee niet aanvallen of hun vaardigheden gebruiken. De vaardigheid 'haste' gaat dit echter tegen.
- De speler die niet aan de beurt is verklaart welke van zijn wezens de aanval blokkeren, en welke van de aanvallende wezens zij zullen tegenhouden. Meerdere wezens mogen één aanvaller blokkeren. Er zijn ook wezens met de vaardigheid meerdere aanvallers te blokkeren. De aanvaller bepaalt uiteindelijk de verdeling van de schade. De speler aan beurt verklaart de volgorde waarin de schade zal worden berekend voor de verdedigende wezens, terwijl de speler niet aan beurt dit doet voor de aanvallende wezens.
Hierbij verklaren ze welke vaardigheden hierbij actief worden.
Officieel worden de kaarten in volgorde gelegd waarop de schade wordt berekend aan de wezens.
- Sommige wezens hebben een vaardigheid genaamd First strike of Double strike. Alle aanvallende wezens met deze vaardigheid geven nu de op de kaart aangegeven schade aan de verdedigende wezens (dit wordt doorgaans met counters – kleine kraaltjes – aangegeven). Zelfs als een wezen geen levenspunten meer over heeft, blijft deze in het spel tot het einde van het gevecht. Alle verdedigende wezens geven nu ook schade aan de aanvallende wezens. Als een wezen niet geblokkeerd wordt wordt de schade gedaan aan de speler (of aan de planeswalker, indien de aanvaller hiervoor kiest, maar nooit verdeeld over beide).
Wezens zonder levenspunten gaan nu naar de stapel verloren kaarten. Vaardigheden met de conditie "Deals combat damage" en "is dealt combat damage" treden in werking.
- Alle wezens behalve de wezens met een first strike vaardigheid vallen nu (in geval van double strike nogmaals) aan. Alle aanvallende wezens geven eerst schade aan de verdedigende wezens, planeswalker of speler. Hierna doen de verdedigende wezens hetzelfde.
- Alle wezens zonder levenspunten worden nu op de stapel verloren kaarten geplaatst. Vaardigheden met de conditie "Deals combat damage" en "is dealt combat damage" treden in werking.
- Vaardigheden met de conditie “At end of combat” treden in werking. Overgebleven wezens en planeswalkers trekken zich nu terug en effecten met de tekst “Until end of combat” verliezen hun werking.
4. Post-gevechtsfase:
- Vaardigheden met de tekst "At beginning of next main phase" en "at the beginning of postcombat main phase" treden in werking.
- Indien niet in de pre-gevechtsfase gespeeld, kan de speler nu nog één landkaart neerleggen.
5. Eindfase:
- Vaardigheden met de tekst: "At the beginning of the end step", "at the beginning of the next cleanup step" en "At the beginning of the next end step" treden in werking.
- De speler die aan beurt is zorgt ervoor dat hij maximaal zeven kaarten in zijn hand heeft; de rest legt hij, naar eigen keuze, op de stapel verloren kaarten.
- Alle overlevende wezens verliezen hun schadecounters en zijn weer op volle sterkte. De speler zelf heelt niet – en planeswalkers krijgen of verliezen ‘loyaliteit’, dus dit valt niet onder schade!

Om te winnen moet je aan één van deze condities voldoen:
- Alle 20 levenspunten van de tegenstander reduceren naar ‘0’ door hem schade te doen.
- Als de tegenstander geen kaart meer heeft om te kunnen pakken aan het begin van zijn/haar beurt.
- Sommige kaarten geven een ander doel, waardoor je ook kan winnen door aan andere eisen te voldoen.


Toernooien
Er kunnen op een toernooi of bij een lokale competitie diverse regels aangehouden, die bepalen met welke kaarten je een deck kunt samenstellen en alternatieve regels heeft betreffende de samenstelling van een deck. Toernooien worden meestal in een ‘beste 2 van 3’ vorm gespeeld. Hierdoor is het toegestaan naast je deck reservekaarten mee te nemen die je eventueel kunt gebruiken om je deck tussen de rondes aan te passen:

Standard format
Deze wordt elk jaar vernieuwd en staat enkel huidige en nieuw aankomende sets toe.
Op dit moment is de Dragons of Tarkir (Maart, 2015) t/m Eldritch moon-expansion (Juli, 2016) toegestaan.
Je deck moet minstens 60 kaarten bevatten – geen maximum zolang je de kaarten kunt schudden in je handen.
Er mogen niet meer dan vier dezelfde kaarten in je deck zitten (behalve basislanden)
Je mag max. 15 reservekaarten hebben.

Modern format
Deze wordt ook regelmatig vernieuwd en staat enkel huidige en nieuw aankomende sets toe – maar een breder aanbod.
Op dit moment is de Mirrodin (October, 2003) t/m Eldritch moon-expansion (Juli, 2016) toegestaan – maar zijn er wel 33 kaarten van gebanned. Je deck moet minstens 60 kaarten bevatten – geen maximum zolang je de kaarten kunt schudden in je handen.
Er mogen niet meer dan vier dezelfde kaarten in je deck zitten (behalve basislanden)
Je mag max. 15 reservekaarten hebben.

Commander format
In deze spelvorm begin je met 40 levenspunten in plaats van 20.
Je kiest bij het maken van je deck uit je legendarische wezens een commandant, die apart gespeeld wordt vlak voor de speler.
Je deck moet, buiten de commandant om, 99 kaarten bevatten.
Als je mana krijgt die niet hetzelfde type heeft als je commandant, dan wordt deze beschouwd als kleurloos.
Je kunt de commandant voor zijn gebruikelijke speelkosten vanaf de positie voor je op het veld spelen. Indien de commandant verslagen wordt gaat hij niet naar de verloren kaarten, maar weer voor de speler terug.
Je kunt in deze vorm het spel óók verliezen als je 21 levenspunten in totaal verliest enkel door de commandant.
Op dit moment zijn er 63 kaarten van deze spelvorm gebanned.
Je mag geen reservekaarten hebben.

Legacy format
Je deck moet minstens 60 kaarten bevatten – geen maximum.
Er mogen niet meer dan vier dezelfde kaarten in je deck + reserve zitten (behalve basislanden)
Op dit moment zijn er 73 kaarten van deze spelvorm gebanned – verder zijn alle kaarten toegestaan.
Je mag max. 15 reservekaarten hebben.

Vintage format
Net als Legacy, maar met minder gebande kaarten. Veel kaarten zijn echter beperkt (als in: je mag er maar één in je deck + reservekaarten hebben)

Team-spelen
Hier spelen twee of meer spelers als team samen. Deze vorm kent een aantal extra regels (limited range of influence, meerdere spelers aanvallen) e.d.
Verder kent deze doorgaans dezelfde regels voor deck-constructie als Legacy format.

Free for all
Hierin spelen alle spelers voor zich, en kiezen welke speler ze aanvallen.

Varianten zijn o.a. Conspiracy (waarbij je net als andere draft formats je deck moet samenstellen terwijl je je kaarten uit het pakje haalt) Hier zijn er kaarten zijn met effecten die voorkomen zodra je hem uit het pakje haalt. Je hebt Conspiracy-kaarten die je buiten het spel kunt spelen – die je permanente vaardigheden geeft.
Ook kun je de koning/koningin worden, waardoor je een extra kaart kunt pakken tijdens je eindstap. Als je geraakt wordt door een wezen van een tegenstander wordt de tegenstander echter de heerser. Conspiracy heeft zijn eigen expansion gekregen.

Block format
In deze versie moet je deck geheel uit een ‘blok’ van expansions komen en dus een specifiek thema hebben.

Booster Draft format
Hierin koop je met een groep ieder drie pakjes magic-kaarten, kies één kaart uit het pakje en geeft deze aan de speler links door, waarbij de volgende speler hetzelfde doet tot het pakje leeg is. Daarna gebeurt dit met nog een pakje, maar dan wordt het pakje naar rechts doorgegeven. Daarna hetzelfde met het derde pakje die weer naar links doorgegeven wordt. Verder mag iedere speler zijn net gemaakte deck aanvullen met landkaarten – zolang hij maar minstens 40 kaarten heeft.

Sealed Deck format
Hierbij koop je zes pakjes, aangevuld door landkaarten, om een deck van minimaal 40 kaarten mee te maken en direct mee te spelen.

Welke kaarten zijn er?
Een paar maar. 13651 verschillende kaarten, waarvan 7271 wezens.
Alle expansions werden gemaakt door Wizards of the Coast.

Basissets
Limited edition Alpha
Limited edition Beta
Unlimited Edition
Revised Edition
Fourth Edition
Fifth Edition
Classic Sixth Edition
Seventh Edition
Eighth Edition
Ninth Edition
Tenth Edition
Magic 2010
Magic 2011
Magic 2012
Magic 2013
Magic 2014 Core set
Magic 2015 Core set
Magic Origins

Expansion sets
Arabian Nights
Antiquities
Legends
The Dark
Fallen Empires
Homelands
Ice age (Ice age block)
Alliances (Ice age block)
Coldsnap (Ice age block)
Mirage (Mirage block)
Visions (Mirage block)
Weatherlight (Mirage block)
Tempest (Tempest block)
Stronghold (Tempest block)
Exodus (Tempest block)
Urza’s Saga (Urza block)
Urza’s Legacy (Urza block)
Urza’s Destiny (Urza block)
Mercadian Masques (Masques block)
Nemesis (Masques block)
Prophecy (Masques block)
Invasion (Invasion block)
Planeshift (Invasion block)
Apocalypse (Invasion block)
Odyssey (Odyssey block)
Torment (Odyssey block)
Judgement (Odyssey block)
Onslaught (Onslaught block)
Legions (Onslaught block)
Scourge (Onslaught block)
Mirrodin (Mirrodin block)
Darksteel (Mirrodin block)
Fifth Dawn (Mirrodin block)
Champions of Kamigawa (Kamigawa block)
Betrayers of Kamigawa (Kamigawa block)
Saviors of Kamigawa (Kamigawa block)
Ravnica: City of Guilds (Ravina block)
Guildpact (Ravina block)
Dissension (Ravina block)
Time Spiral (Time Spiral block)
Planar Chaos (Time Spiral block)
Future Sight (Time Spiral block)
Lorwyn (Lorwyn block)
Morningtide (Lorwyn block)
Shadowmoor (Shadowmoor block)
Eventide (Shadowmoor block)
Shards of Alara (Alara block)
Conflux (Alara block)
Alara reborn (Alara block)
Zendikar (Zendikar block)
Worldwake (Zendikar block)
Rise of the Eldrazi (Zendikar block)
Scars of Mirrodin (Scars of Mirrodin block)
Mirrodin Besieged (Scars of Mirrodin block)
New Phyrexia (Scars of Mirrodin block)
Innistrad (Innistrad block)
Dark Ascension (Innistrad block)
Avacyn Restored (Innistrad block)
Return to Ravnica (Return to Ravnica block)
Gatecrash (Return to Ravnica block)
Dragon’s Maza (Return to Ravnica block)
Theros (Theros block)
Born of the gods (Theros block)
Journey into Nyx (Theros block)
Khans of Tarkir (Khans of Tarkir block)
Fate reforged (Khans of Tarkir block)
Dragons of Tarkir (Khans of Tarkir block)
Battle for Zendikar (Battle for Zendikar block)
Oath of the Gatewatch (Battle for Zendikar block)
Zendikar Expeditions (Battle for Zendikar block)
Shadows over Innistrad (Shadows over Innistrad block)
Eldritch Moon (Shadows over Innistrad block)
Kaladesh (Kaladesh block)
Aether Revolt (Kaladesh block)

Compilaties / Reprints
Ook zijn er diverse compilaties en reprints verschenen.
Collector’s Edition (niet toegestaan op toernamenten)
International Collector’s Edition (niet toegestaan op toernamenten)
Chronicles
Rivals quick start set
Multiverse gift box
Astral (niet toegestaan op toernamenten)
Anthologies
Unglued (niet toegestaan op toernamenten)
Battle Royale Box Set
Beatdown Box Set
Deckmasters: Garfield vs. Finkel
Unhinged (niet toegestaan op toernamenten)
Premium Foil Boosters (met 539 foil-versies van de Alara-block)
Duels of the Planeswalkers
Archenemy
Modern Masters
Modern Masters 2015 Edition
Eternal Masters
Premium Deck: Slivers (foil deck)
Premium Deck: Fire and Lightning (foil deck)
Premium Deck: Graveborn (foil deck)

Duel decks zijn ook verschenen, met in iedere reeks 2 kant en klare decks van 60 kaarten:

Elves vs. Goblins
Jace vs. Chandra
Divine vs. Demonic
Garruk vs. Liliana
Phyrexia vs. the Coalition
Elspeth vs. Tezzeret
Knights vs. Dragons
Ajani vs. Nicol Bolas
Venser vs. Koth
Izzet vs. Golgari
Sorin vs. Tibalt
Heroes vs. Monsters
Jace vs. Vraska
Speed vs. Cunning
Duel Decks Anthology (Reprint van de eerste vier duel decks)
Elspeth vs. Kiora
Zendikar vs. Eldrazi
Blessed vs. Cursed

From the vault zijn sets van 15 gelimiteerde foil kaarten (20 in geval van ‘Twenty’, met o.a. voormalig gebande kaarten en legendarische wezens en spreuken:

Dragons
Exiled
Relics
Legends
Realms
Twenty
Annihilation
Angels
Lore

De afgelopen jaren zijn er ook ‘gift boxes’ verkocht – met meerdere boosters (4 of 5), 20 landkaarten, een foil alternate-art kaart en 6 geillustreerde plastic verdelers:

2012 Holiday Gift Box
2013 Holiday Gift Box
2014 Holiday Gift Box
2015 Holiday Gift Box
Shadows over Innistrad: The Gift Box

Deck builders toolkit
Deze komen gelijktijdig met de expansions uit en geven een gebalanceerde set kaarten:

Deck Builder's Toolkit
Deck Builder's Toolkit (Refreshed Version)
Deck Builder's Toolkit (2012 Edition)
Deck Builder's Toolkit (2014 Core Set Edition)
Deck Builder's Toolkit (2015 Core Set Edition)
Deck Builder's Toolkit (Magic Origins Edition)
Deck Builder's Toolkit (Shadows over Innistrad Edition)

Ook was er in 2014 een ‘Modern Event Deck’

World Championship Decks
Van 1999 tot 2004 verschenen er ook World championship decks, met vier 60 kaarten tellende vooraf gemaakte Decks.

Aparte spelvormen
Deze pakketten bestaan, naast uit reprinted kaarten, ook uit kaarten alleen verkrijgbaar in deze pakketten. Deze zijn doorgaans níet toegestaan om te gebruiken in standaard spellen.

Deze voegen daarnaast ook eigen spelregels toe.

Planechase
Planechase 2012 Edition
Planechase Anthology
Commander
Commander’s Arsenal
Commander 2013 Edition
Commander 2014
Commander 2015
Commander 2016
Conspiracy
Conspiracy: Take the Crown

Alle individuele kaarten zijn te vinden op:
Wizard’s officiele site of Collection builder of
Magic cards of
Magidex of
MTG assist


Waar kan ik het spelen?
Internationale toernooien
Verder hebben véél spelwinkels in de winkel tafels staan zodat mensen daar ter plaatse kunnen spelen.

Sinds 2012 heeft Wizards of the Coast echter het Nationaal kampioenschap afgeschaft. Veel lokale winkels organiseren ‘qualifier tournaments’ waarbij je punten kunt verdienen om je te kwalificeren voor de internationale wedstrijd.


Waar kan ik het kopen?
Naast lokale spelwinkels en comicshops:

Nedermagic
Magicers
Bazaar of magic
Card exchange
Card kingdom
Magic cards
Spellenhuis
Summoner
Bol.com (externe verkopers)

* Credits voor aanvullende informatie:
- Lars1216

Last edited on: 16-08-2016 21:53
Star wars lego te koop! Eerste serie (gele minifigs), te lui om te listen wat precies zolang er geen interesse is.
Niels
Door Niels (193 reacties) op 16-08-2016 13:02
( PM )
Videogames
Naast de kaarten, kent Magic ook een online versie, beschikbaar voor Windows:
Magic: The gathering Online
Deze bestaat sinds 2002, maar heeft in 2004, 2007 en 2012 nieuwe versies gekregen.

Verder zijn er meerdere videogames verschenen. In 1997 verscheen een spel waarbij je in een RPG-setting door de wereld moet reizen, terwijl je voorkomt dat een kleur teveel macht krijgt en uiteindelijk Arzakon moet verslaan. Je moet willekeurige vijanden verslaan om kaarten te krijgen.

Later in 1997 maakte Acclaim een RTS gebaseerd op de serie; Magic The gathering: Battlemage.
In arcades verscheen Armageddon, die RTS combineerde met real-time combat. Omdat acclaim’s coin-up divisie toen failliet ging zijn er echter maar vier arcadekasten van geproduceerd.

Sega maakte in 2001 een spel op de dreamcast, alleen in japan, met kaarten van de 6e editie, Alliances en Tempest.

In 2003 maakte Atari op PC en Xbox een real-time battle game genaamd: Magic: The gathering – Battlegrounds

In 2009 maakte Stainless Games Ltd. Een Xbox Live Arcade, Windows en PS3 download game genaamd Magic: The Gathering: Duels of the Planeswalkers. Hierin kregen spelers voor-gemaakte Decks om tegen AI tegenstanders te spelen, of online. Nieuwe kaarten worden ontgrendeld tijdens het spelen. Dit spel kreeg nieuwe versies in 2012, 2013 (die ook een iPad versie uitbracht), 2014 en 2015

In 2011 kwam een online turn-based strategy spel uit. Magic: The Gathering: Tactics, ontwikkeld door Sony Online Entertainment. De servers zijn sinds 2014 offline.

Magic Duels kwam tenslotte in 2015 uit. Dit is een vervolg op Duels of the planewalkers, maar kent een nieuw systeem om aan kaarten te komen. Hij is free-to-play en je kunt kaarten zowel kopen als ontgrendelen door gameplay – dit in tegenstelling tot Magic Online waar je kaarten moet kopen.
Star wars lego te koop! Eerste serie (gele minifigs), te lui om te listen wat precies zolang er geen interesse is.
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 16-08-2016 19:40
( PM )
Mooie post Niels.

Kleine aanvulling / verbetering.
In je tweede mainfase mag je hetzelfde spelen als de eerste, behalve land als je dat al hebt opgelegd.
Wezens delen tegelijkertijd damage, tenzij er van First Strike of Double Strike sprake is.
1 wezen kan, tenzij anders aangegeven, 1 wezen blokken. Meerdere wezens kunnen 1 wezen blokken. De aanvaller bepaalt dan hoe de damage verdeeld wordt.
Verder is het handig om te weten dat wezens last hebben van summoning sickness. Dit betekent dat ze niet kunnen aanvallen of vaardigheden gebruiken waarbij de kaart getapt wordt in dezelfde beurt als dat ze opgelegd worden. Wezens met haste hebben hier geen last van.

Mulligan, na het pakken van je eerste 7 kaarten en je bent niet tevreden mag je een mulligan doen.
Hierbij schud je de kaarten weer samen met je bibliotheek en pak je 1 kaart minder. Dit kan je blijven doen tot je maar 1 kaart mag pakken.
Als je tevreden bent na je mulligan mag je naar de bovenste kaart van je bibliotheek kijken en besluiten of je die bovenop legt of onderop.

Oh en je zegt dat het een twee speler kaartspel is. Dat is niet waar. Je kan prima met 4 of 8 man tegen elkaar al dan niet in teamverband spelen. Je noemt dit wel later in je post maar dat staat scheef op wat je in het begin zegt.
Nou is het meest voorkomende inderdaad met twee spelers.

Nog mensen hier die het spelen?
Potje Magic doen?
Door Egg citizen (666 reacties) op 16-08-2016 22:22
( PM )
Quote:

Nog mensen hier die het spelen?
Gepost door: Lars1216 op 16-08-2016 19:40


Ik speel het sporadisch met vrienden.
Zelf heb ik een "cube" samengesteld.
Dit houd in, een samenstelling van kaarten, waar dan het draft of sealed deck type mee kan worden gespeeld.
Mensen die hier dan aan meedoen, hoeven geen geld te betalen om sealed of draft te doen (zoals door Niels beschreven, kopen mensen meestal iig. de pakjes waarmee ze sealed of draft spelen), maar houden aan het eind er ook geen kaarten aan over. De kaarten blijven van mij.
Voordeel hierin vind ik:
- Ik bepaal zelf de kaarten waarmee gespeeld wordt.
- Anderen hoeven geen kaarten mee te nemen.
- Winnen is niet afhankelijk van mensen met een groot genoeg budget, maar echt meer op vaardigheid gericht.

Veel van mijn vrienden spelen commander, maar dit type spreekt me niet echt aan en ik heb de tijd niet om decks samen te stellen.
Niels
Door Niels (193 reacties) op 16-08-2016 23:10
( PM )
Ha, gelukkig is Yu-gi oh! wat simpeler te beschrijven, die doe ik later deze week...

Dan heb ik de top 3 iig gedaan, maar dan wordt het écht ingewikkeld... dan ga ik mijn favoriet, decipher's Star Wars CCG, beschrijven. Die zit nog een heel stuk gecompliceerder in elkaar dan Magic.
Star wars lego te koop! Eerste serie (gele minifigs), te lui om te listen wat precies zolang er geen interesse is.
Kalax03
Door Kalax03 (19 reacties) op 17-08-2016 01:21
( PM )
Nette op!
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 17-08-2016 07:41
( PM )
Oeh nog wat kleins. Rarity was pas vanaf de zesde editie zichtbaar. Alle edities daarvoor hadden geen indicator daarvoor. Deze sets zijn ook "lastiger" te onderscheiden van elkaar. Hier moet gekeken worden naar het jaartal linksonder, als dat er niet staat waar de artiest regel geprint is. En tussen Alpha en beta moet er naar de afronding van de hoeken gekeken worden.
En het wie gaat er eerst staat er wat onhandig beschreven vind ik.
Degene ddie de cointoss of dobbelsteen rol wint mag kiezen of hij eerst gaat.
Potje Magic doen?
Door Cheatah (36 reacties) op 18-08-2016 10:08
( PM )
Kijk dat is nou nog eens uitgebreid! Maar moet haast wel voor een kaartspel dat al sinds 1993 regelmatig nieuwe uitbreidingen uitbrengt en altijd vernieuwend probeert te zijn :-)
Ikzelf speel het helaas zelden, maar zou wel graag vaker spelen (maar tijdsgebrek enzo) Heb aardig wat kaarten en deckjes; vaak casual. Leukste deckje om tegenstanders mee te verrassen vind ik mijn notion thief/ teferi's puzzle box/ laboratory maniac-deckje; niet OP, maar wel super leuke win :-)
Ben wel een fun speler; nooit toernooitjes, wel eens een pre release en verder vaak gewoon thuis casual/2hg/edh met biertje. af en toe doe ik ook een draft met vrienden, maar dat duurt dan weer zo lang allemaal.

Momenteel ratjes en groen/blauwe kaarten aan het sparen; voor marrow-gnawer en momir vig edh deckjes
Flapperbol
Door Flapperbol (424 reacties) op 18-08-2016 10:36
Rol: Toevoeg Moderator
( PM )
Ik heb zelf een korte periode Magic gespeeld. Geen stuiver aan uitgegeven, puur alle starterpacks verzamelt, enkele promo packs en een stapel gekregen van een vriend van mij.
Op zich vond ik het wel een toffe game, maar op het moment gaat het mij niet lukken om deze als extra hobby op te nemen qua tijd.

Om het echt een beetje goed te kunnen spelen moet je behoorlijk wat tijd steken in het kennen van de kaarten (Waarvan er elke 3 maanden weer nieuwe bijkomen) en voor mij was het die tijd niet waard.
Te weinig mensen in mijn omgeving spelen het, en het is ook niet bepaald een game die je eventjes aan een nieuwe speler leert om tussendoor te spelen (iets wat bij boardgames een stuk makkelijker gaat).

Ik snap de charme van de game, maar ik ben blij dat ik niet verslaafd ben geraakt aan deze "crack" ;)
Nieuwste Japan vakantieblog 2018: http://Japan2018.droogtwelweerop.nl
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 18-08-2016 18:33
( PM )
Ik ben er jaren vanaf geweest. Tot ik erachter kwam dat een vriend van mij het al jaren speelde. En diw heeft ook weer fanatieke vrienden die het spelen. En van het 1 kwam het ander en van 300/400 kaarten ging ik naar 10k+ kaarten en ben weer volop ermee bezig.
Potje Magic doen?
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 20-08-2016 09:21
( PM )
Misschien handig als toevoeging.

http://www.slightlymagic.net/wiki/Forge

Forge kan je tegen de pc(of online via moeilijke wegen) Magic spelen.
Geweldig als je nieuw bent met Magic om het gratis te leren of om een nieuw deckidee te testen.

Je kan verschillende soorten formats spelen. Ook is er de mogelijkheid om decks te downloaden en mee of tegen te spelen. Zo kan je kijken of je tegen een pro Tour deck kan winnen bijvoorbeeld.
Potje Magic doen?
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 17-09-2016 21:24
( PM )
Spoilers van de nieuwe set staan online. Kaladesh.
Mythicspoiler.com
Alle kaarten zijn bekend, kan de liefhebber vast kijken wat er voor leuks gemaakt kan worden.
Vandaag of morgen zullen de eerste draft simulatoren ook wel de kaarten verwerkt hebben.
Verder een subset genaamd kaladesh inventions. Zeer mooie Art, extra speciaal, niet geldig in standard maar wel in Limited. Dus trek je zo'n kaart tijdens een draft kan je m gewoon gebruiken.
Plus dat ze, mocht je dat willen, ze leuk zijn voor de verkoop.
Potje Magic doen?
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 23-09-2016 15:07
( PM )
Wie gaat er naar de pre release dit weekend?
Potje Magic doen?
Door Cheatah (36 reacties) op 26-09-2016 08:34
( PM )
Helaas was het verhuizen dit weekend, anders was ik zondag naar prerelease van Dustin gegaan in Leiden! Was het wat? Lijkt me mooie set voor sealed en draft :-)
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 27-09-2016 08:03
( PM )
Mooie set, potjes waren of heel snel of duurde heel lang.
Qua speelstijl verschilde het heel erg per speler. Lag natuurlijk ook aan de kaarten die je kreeg.
Zelf niet een geweldige poule geopend, Helaas maar wel veel plezier gehad.
Potje Magic doen?
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 28-11-2016 19:02
( PM )
Iemand al meegedaan aan de standard showdown en zo'n speciale booster verkregen?
Ik probeer aankomende zaterdag te gaan. Heb een leuk standard deck (vind ik) en vraag me af of ik een beetje de meta kan bijhouden.

Potje Magic doen?
Crazymax
Door Crazymax (68 reacties) op 02-12-2016 19:13
( PM )
Vroeger best fanatiek gespeeld met een vriend (t/m Tempest ofzo) maar daarna nooit meer wat aan gedaan. Binnenkort maar eens kijken of ik mijn oude kaarten voor een leuk prijsje kan verkopen want ik ga het toch nooit meer spelen. Ik heb pas met m'n vrouw Epic Card Game gespeeld en hoewel het natuurlijk niet hetzelfde is lijkt het genoeg op MTG om af en toe leuk te zijn want we spelen sowieso niet zo vaak 2-player spellen.
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 04-12-2016 10:15
( PM )
Hoeveel kaarten heb je nog? Misschien heb ik of een vriend wel interesse
Potje Magic doen?
Crazymax
Door Crazymax (68 reacties) op 04-12-2016 21:12
( PM )
Ach dat zal toch wel een paar duizend zijn... ik ga eerst maar eens uitzoeken wat ze globaal waard zijn, dat zal vast wel een tijdje duren haha. Maar lijkt me wel leuk om te doen, ik ben benieuwd!
Lars1216
Door Lars1216 (120 reacties) op 06-12-2016 13:45
( PM )
Als je net zoveel mazzel hebt als ik had. Dan echt een tientje ofzo. :')
Potje Magic doen?
Crazymax
Door Crazymax (68 reacties) op 16-12-2016 10:16
( PM )
Toch bijna 200 euro voor gehad, daar ben ik tevreden mee. Los verkocht had het vast wat meer opgeleverd maar waarschijnlijk ook maanden werk.
[Begin] |1|2|3|4|5|6(6)  [Eind]